Térítési díjfizetés 2017/18-as tanév első félévére

TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉS


A Takács Jenő Művészeti Iskolában a térítési- és tandíjfizetés napjai a 2017/2018-as tanév első félévére:
2017. október 9 – 13. (hétfő-péntek)
8.00-17.00 óra
Az idei tanévben a díjakat készpénzben lehet befizetni a zeneiskola irodájában. Kérjük a határidő pontos betartását!
A térítési- és tandíjak pontos összegét az előző tanév végi tanulmányi eredmény figyelembevételével írják be a nevelők a tájékoztató füzetbe. Az alkalmazott díjtételek az iskola faliújságján megtalálhatóak.
Mentesül a térítési díj, tandíj fizetése alól a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, szellemi fogyatékkal élő, illetve autista gyermek.
A térítési díjak csökkentésére szociális alapon kérelmet lehet benyújtani 2017. október 10-ig. Formanyomtatványt a kérelemhez a zeneiskola irodájában és a nevelőktől lehet kérni, kereseti igazolást mellékelni kell. Kérelmek befogadására egy főre jutó nettó 59.850. Ft átlagkeresetig van lehetőség.
A részletfizetési szándékot kérjük írásban jelezni:
Határidő: 2017. október 9.