Képzéseink a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában

Iskolánkban a tanulók két művészeti ágban kapcsolódhatnak be a képzésekbe: A zeneművész ágon, illetve a képző- és iparművészeti ágon tanulhatnak növendékeink. 

A művészetoktatás megalapozza a művészeti kifejezőkészséget, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészetoktatási intézményegységben a tankötelezettség nem teljesíthető. Mindkét képzés az alapfokú művészetoktatási követelményei és tantervei programjáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet, valamint az intézmény Pedagógiai programja alapján történik.

A művészetoktatásba való bekapcsolódás önkéntes alapon történik, tanévenkénti beiratkozással. A képzésért térítési, illetve tandíjat kell fizetni, mely az oktatás résztvevőit előképzőben heti 2, az alap- és továbbképző években heti 4-6 foglalkozáson való részvételre jogosítja fel.

Zeneművészeti ág

A zeneművészeti ág intézményünkben 2 előképző, 6 alapfokú, és 4 továbbképző évfolyammal működik.
A zeneiskolai tanulmányok heti 2×45 perces, csoportos foglalkozással kezdődnek. Hangszerválasztás után 2×30 perces egyéni hangszeres órát, idővel kamarazene, zenekari órákat vesznek fel a tanulók.
A zeneiskolai tanulók felvételét képességfelmérés előzi meg.

Képzőművészeti ág

 Az alapfokú művészetoktatás képzőművészet ágában a tanulmányok 6 éves kortól akár 18 éves korig csoportos formában folynak. Két előképző, hat alapfokú, valamint négy továbbképző évfolyamon. Iskolánk a grafika-festészet tanszakpárt kínálja az érdeklődő tanulóknak. A felmenő rendszerű képzés tantárgyai igazodnak az életkorhoz és az országos képzőművészeti tantervhez.