Az alapfokú művészetoktatás képzőművészet ágában a tanulmányok 6 éves kortól akár 18 éves korig csoportos formában folynak. Két előképző, hat alapfokú, valamint négy továbbképző évfolyamon. Iskolánk a grafika-festészet tanszakpárt kínálja az érdeklődő tanulóknak. A felmenő rendszerű képzés tantárgyai igazodnak az életkorhoz és az országos képzőművészeti tantervhez.

Az előképző tantárgya a vizuális alapozó gyakorlat. Az ezt követő alapszakasz tantárgyai: a rajzolás-festés-mintázás (vizuális alkotó gyakorlat). és a grafika-festészet műhely előkészítő. Az alap szakasz magasabb évfolyamain folytatódik a rajzolás-festés-mintázás (vizuális alkotó gyakorlat), és a grafika-festészet műhelygyakorlat tantárgyakkal. Iskolánk helyi pedagógiai programjában mindezekről bővebb információt kaphat, mely honlapunk dokumentumtárában található.

A 6-10 évesek foglalkozásainak helyszíne az Arany János Általános Iskola képzőművészeti tanterme. A 10-18 éveseké a Széchenyi István Általános Iskola grafika-festészet műhelye.