A zeneművészeti ág intézményünkben 2 előképző, 6 alapfokú, és 4 továbbképző évfolyammal működik.
A zeneiskolai tanulmányok heti 2×45 perces, csoportos foglalkozással kezdődnek. Hangszerválasztás után 2×30 perces egyéni hangszeres órát, idővel kamarazene, zenekari órákat vesznek fel a tanulók.
A zeneiskolai tanulók felvételét képességfelmérés előzi meg.

A tanulók hangszerkölcsönzési lehetőséget kapnak a zeneiskolától, valamint alanyi jogon használhatják a kotta- és hangzóanyag tárat. A működés részleteit a zeneiskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely a zeneiskolában megtekinthető. A zeneművészeti ágban az alábbi szakokra lehet jelentkezni:
Citera, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, zongora, orgona, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, magánének.
Az egyes szakokhoz az alábbi elméleti tárgyak tartoznak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-stílusismeret. Az elméleti tantárgyak óráin a gyerekek életkoruk szerint vesznek részt, illetve a felsőbb évfolyamokon választhatnak a tantárgyak közül. Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus és népzene, kamarazene.
Iskolánkban az alábbi nagy csoportok működnek: vonószenekar, fúvószenekar, illetve a tanulóknak lehetőségük van bekapcsolódni az Ifjúsági Énekegyüttesbe.
A szakirányú továbbtanulásra készülő tanulók „B” tagozatos képzés keretén belül emelt számú oktatásban részesülnek.
A képzés részletei az intézmény Pedagógiai programjában, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmény helyi tantervében részletesen megtalálhatók, elolvasható a Dokumentumtárban.